Informování

Našim partnerům pomáháme se vzděláváním o problematice zpětného odběru. Nabízíme řadu užitečných materiálů využitelných pro informování koncových uživatelů, tedy zákazníků, občanů měst a obcí, dětí ve školách.
Za pravidelné zveřejňování materiálů v tištěné i elektronické podobě mohou naši smluvní partneři získat finanční odměnu v rámci motivačního programu.

Články pro publikování v místním tisku

Co dělat se žárovkou, když dosvítí?
(aktualizace: březen 2023)
Buďme zodpovědní, mysleme ekologicky
(aktualizace: březen 2023)
Recyklace má smysl
(aktualizace: březen 2023)
Recyklace – mysleme na budoucnost
(aktualizace: březen 2023)

Fotografie, obrázky (pro doplnění textu)

detail