Informování

Našim partnerům pomáháme se vzděláváním o problematice zpětného odběru. Nabízíme řadu užitečných materiálů využitelných pro informování koncových uživatelů, tedy zákazníků, občanů měst a obcí, dětí ve školách.
Za pravidelné zveřejňování materiálů v tištěné i elektronické podobě mohou naši smluvní partneři získat finanční odměnu v rámci motivačního programu.

Fotografie, obrázky (pro doplnění textu)

detail