STÁT SE ČLENEM

Informování

Našim partnerům pomáháme se vzděláváním o problematice zpětného odběru. Nabízíme řadu užitečných materiálů využitelných pro informování  zákazníků, občanů i dětí ve školách. Za pravidelné zveřejňování materiálů v tištěné i elektronické podobě mohou naši smluvní partneři získat finanční odměnu v rámci motivačního programu.

Další materiály najdete v našem EKOkoutku.


detail