Výrobci a dovozci

Zákon o odpadech užívá pouze pojem „výrobce“, který v sobě zahrnuje jak výrobce, tak i dovozce elektrozařízení, který jako první tyto výrobky prodává na území České republiky.

Definice výrobce dle Zákona o odpadech:

Výrobcem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice:

  1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,
  2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena,
  3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo
  4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena.

Účastníci kolektivního systému EKOLAMP

Výrobci a dovozci elektrozařízení se stávají účastníky kolektivního systému EKOLAMP podpisem Smlouvy o účasti v kolektivním systému.

Zavřít
detail