Výrobci a dovozci

Zákon o výrobcích s ukončenou životností užívá pouze pojem „výrobce“, který v sobě zahrnuje jak výrobce, tak i dovozce elektrozařízení, který jako první tyto výrobky prodává na území České republiky.

Definice výrobce dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností:

Výrobcem elektrozařízeníse rozumí:

1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku pod jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením s ním nezaměnitelně spojeným (dále jen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení nebo si elektrozařízení nechává vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou na trh,

2. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku pod vlastní značkou uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na nich vlastní značka osoby podle bodu 1; uvedení elektrozařízení výrobcem do oběhu podle tohoto ustanovení se považuje pro účely tohoto zákona za jeho uvedení na trh,

3. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh, nebo

4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich dodáním prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen.

Účastníci kolektivního systému EKOLAMP

Výrobci a dovozci elektrozařízení se stávají účastníky kolektivního systému EKOLAMP podpisem Smlouvy o účasti v kolektivním systému.

Zavřít
detail