STÁT SE ČLENEM

Životní cyklus elektrozařízení a zpětný odběr

Elektrozařízení jsou všude kolem nás, stala se nedílnou součástí našich domovů. Slouží nám dlouho, když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxických látek do okolního prostředí.

Elektrozařízení mohou obsahovat celou řadu nebezpečných látek, např. rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty, bromované zpomalovače hoření, chrom, kobalt apod. Tyto látky mohou poškodit jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Proto, když elektrozařízení doslouží, je potřeba odnést ho na místo zpětného odběru.

1 2 3 4 5
1

Spotřebitelé (domácnosti i firmy):

Jediným úkolem spotřebitelů je vysloužilé elektrozařízení správně vytřídit. Tyto výrobky nepatří do směsného odpadu, je potřeba je odnést na sběrné místo a do správné sběrné nádoby. Zpětný odběr elektrozařízení je pro občany i firmy zdarma.

2

Sběrné místo:

Speciální sběrné nádoby najdete nejen ve sběrných dvorech a v obchodech s elektrem, ale i v obchodních centrech, na městských úřadech i v řadě firem. Nejbližší sběrné místo najdete v mapě sběrných míst.

3

Konsolidační místo:

V Česku je jich celkem 12 a rovnoměrně pokrývají celé území. Na těchto místech se shromažďují sběrné nádoby z okolních sběrných míst a ve velkém potom putují ke zpracovateli.

4

Zpracovatel:

Recyklace elektrozařízení je z velké části závislá na ruční demontáži, světelné zdroje se ale recyklují na zpracovatelské lince. Díky ekologické recyklaci je možné využít kolem 90 % materiálů jako druhotné suroviny.

5

Recyklované suroviny:

Z elektrozařízení lze po recyklaci využít zejména železné, neželezné i vzácné kovy, sklo nebo plasty. Recyklované suroviny jsou dále využívány pro další výrobu či jako technický materiál.

detail