STÁT SE ČLENEM

Svoz a recyklace

EKOLAMP zajišťuje svoz ze všech svých sběrných míst. Elektrozařízení jsou na sběrných místech shromažďována v různých typech sběrných nádob, které jsou po naplnění odváženy na tzv. konsolidační místa a odtud nakonec putují k recyklaci u odborných zpracovatelů.

Objednat svoz může každý smluvní partner kolektivního systému EKOLAMP. Zaregistrovaná sběrná místa mohou objednat svoz použitých elektrozařízení prostřednictvím Informačního systému.

Recyklace světelných zdrojů

Recyklace světelných zdrojů se provádí na zpracovatelské lince, která splňuje všechny požadované standardy. Světelný zdroj prochází soustavou drtičů a mlýnů, ze kterých je materiál odváděn do sekce sít a separátorů, odkud již vycházejí jednotlivé vytříděné materiálové složky. Rtuť je chemicky stabilizována.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: železné kovy, neželezné kovy, sklo, plasty. Rtuť získaná při recyklaci z výbojových světelných zdrojů nesmí být dále využívána, a proto je jako nebezpečný odpad bezpečně uložena.

Recyklační společnost dosahuje u světelných zdrojů každoročně míry materiálového využití více než 90 %, zákonná kvóta je nyní 80 %.

Recyklace malých a velkých elektrozařízení

Důvodem pro recyklaci elektrozařízení je především obsah druhotných surovin. Elektrozařízení se zpracovávají samostatně, podle typu jsou recyklována na poloautomatických recyklačních linkách nebo prochází ruční demontáží. Využitelné materiály jsou následně dotříděny a dočištěny dle požadavků koncových odběratelů. Odpadní materiály jsou předávány odpovědným osobám k likvidaci.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: železné kovy, neželezné kovy, sklo, plasty.

Recyklační společnosti u elektrozařízení dosahují míry materiálového využití přes 90 %, přičemž zákonná kvóta je 70 %.

detail