STÁT SE ČLENEM

Udržitelnost
s EKOLAMPEM

Hlásíme se k myšlence udržitelnosti. Jdeme příkladem ostatním a podnikáme kroky vedoucí k digitalizaci, dlouhodobému partnerství a udržitelnému rozvoji.

Chceme, aby koncept zpětného odběru a recyklace přinášel celé společnosti jasnou hodnotu, ne jen povinnosti a omezení. Snažíme se vytvářet udržitelnou budoucnost pro Evropu a celý svět.

Petr Číhal, obchodní ředitel

Principy, za kterými si stojíme

1

Respekt k přírodě

Naší prací minimalizujeme dopad na planetu

Závazek k cílům

Překonáváme zákonem
požadovanou míru pro zpětný
odběr

Méně tisku

Dodržujeme naše interní pravidlo
a edukujeme partnery

Více digitalizace

Veškerou komunikaci a podklady
převádíme do digitální podoby

2

Společenská odpovědnost

Svým úsilím zvyšujeme pozitivní dopad na společnost

Mladá generace

Zajišťujeme edukační kampaně
zaměřené zejména na mladou generaci

Podpora obcí

Pomáháme obcím s osvětou obyvatel

Rozvoj spoluprací

Jsme členem evropské asociace
EucoLight, spolupracujeme
s evropskými kolektivními systémy
a podporujeme lokální organizace

3

Řízení a správa

Jsme zodpovědnou firmou pro zaměstnance, účastníky a státní správu

Odpovědný zaměstnavatel

Zajišťujeme pracovní podmínky
pro efektivní práci, i dle potřeb
zaměstnanců

Certifikát udržitelná firma

Každý náš výrobce získává
certifikát Udržitelná firma k využití
v obchodním styku a komunikaci

Celospolečenský rozvoj

Spolupráce se státní správou má
pro nás vysokou prioritu

Jak spolu s EKOLAMPEM
účinně využívat přírodní zdroje?

1 2 Vstup Ekolampu 3 4
1

Vstup surovin

Využívání přírodního kapitálu. Dnes je pro nás
prioritou respekt k přírodě a jejím zdrojům.

2

Produkce výrobků

Design a výroba produktů, ideálně s dlouhou
trvanlivostí a z recyklovaných materiálů.

Vstup Ekolampu do řetězce

Staráme se za vás a společně pomáháme planetě

3

Zpětný odběr elektrozařízení

Pomáháme výrobcům a dovozcům elektrozařízení
s recyklací vysloužilých výrobků.

4

Recyklované suroviny

Měníme odpad zpátky v suroviny. Přispíváme
k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Proč se postarat o vysloužilá elektrozařízení

Elektroodpad je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií odpadů. Správným nakládáním
s elektroodpadem podporujeme efektivní využití cenných zdrojů a také ochranu lidského
zdraví a přírody. Přispíváme tak k zajištění udržitelné budoucnosti.

Vzduch

Vyřazená zařízení mohou obsahovat škodlivé látky. Pálení nebo tavení materiálů způsobuje znečištění ovzduší, které se může šířit tisíce kilometrů daleko. To způsobuje četná rizika pro lidi i zvířata.

Půda

Pokud není elektroodpad správně zlikvidován, mohou těžké kovy prosakovat do půdy a zůstávat v ní po dlouhou dobu. Následně jsou kontaminovány plodiny, které se na místě nebo v okolí pěstují.

Voda

Těžké kovy z elektroodpadu pronikají půdou do podzemních vod. Tím se dále dostávají do rybníků, jezer a řek, tedy daleko od místa, kde bylo nevhodně nakládáno s elektroodpadem.

Lidé

Složky v elektroodpadu jako rtuť, olovo nebo lithium mají negativní zdravotní účinky. Zajištěním sběru, svozu i bezpečného zpracování vysloužilých elektrozařízení chráníme lidské zdraví.

detail