STÁT SE ČLENEM

Solární panely

Registrace výrobců solárních panelů
otevřena! Ekolamp rozšiřuje
portfolio svých služeb.

Registrace do našeho kolektivního systému je 
jednoduchá, rychlá a online!

Fotovoltaický
trh roste

Solární panely již nejsou pouhým trendem. Snížení uhlíkové stopy, energetická soběstačnost, ale také nejistota v cenách energií, to vše žene fotovoltaiku kupředu. Obrovský podíl přitom tvoří domácnosti. Letos by měl skokový růst trhu pokračovat.

2020
6 293

nových solárních elektráren s celkovým výkonem 49,6 MW

2021
9 321

elektráren bylo postaveno s výkonem 62 MW

2022
33 760

nově připojených solárních elektráren s celkovým výkonem 288,8 MW, to představuje nárůst o 262 procent u počtu a o 366 procent u výkonu elektráren.

Podpora cirkulární
ekonomiky

Vyrobit, prodat, spotřebovat a zlikvidovat – tak funguje lineární ekonomika. Výsledkem jsou vyčerpané zásoby surovin, rostoucí skládky, kontaminované životní prostředí a zvyšující se poptávka po energiích. EKOLAMP je zastáncem cirkulární ekonomiky. Podporujeme recyklaci a předcházení vzniku odpadu. Od roku 2005 se věnujeme zpětnému odběru elektrozařízení. Díky tomu bylo k recyklaci předáno více než 32 tisíc tun vysloužilých zařízení.

Historie
solárních panelů

1883

Charles Fritts vyrobil první solární panel a rok nato ho poprvé připevnil na střechu činžovního střechu domu v New Yorku

1888

si Edward Weston nechává patentovat tzv. Přístroj pro využití solární radiační energie

1921

získává tehdy 25letý Albert Einstein Nobelovu cenu za vysvětlení fotoelektrického jevu

1973

byla v USA postavena jedna z prvních solárních budov světa nazvaná Solar one

1998

vzniká jedna z nejstarších fotovoltaických elektráren u nás, instalují se panely v Dukovanech

2009

je spuštěn první dotační program pro podporu solární energie, což zajistilo boom solárních panelů a elektráren v ČR

2021

vyrostlo jen u nás v republice 9000 nových solárních elektráren, možná i vy sami máte takovou na střeše a jednou ji možná budete komunitně sdílet se svými sousedy

2030

do tohoto roku by měla roční produkce fotovoltaické sluneční energie přesáhnout objem energie z jednoho bloku Dukovan

Dobová reklama na 
solární baterie firmy
Bell v časopise
National Geographic
z roku 1956

Životnost solárního panelu

Výrobci obvykle garantují životnost fotovoltaických panelů minimálně 25 let. Za důvod k výměně se považuje pokles výkonu o 20 %. Praxe však ukazuje, že u většiny panelů se pokles výkonu po 25 letech pohybuje okolo 8 %. Skutečná životnost proto bude výrazně delší, i 30 až 35 let. Vzhledem k očekávané životnosti lze větší objemy panelů k recyklaci očekávat nejdříve po roce 2030.

Očekávaná recyklace solárních panelů

Proč s Ekolamp

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše podnikání

Férovost

Ekolamp si zakládá na čestných vzájemných vztazích mezi všemi účastníky. Rovné a férové podmínky a jednání jsou pro nás vždy na prvním místě. Považujeme je totiž za základní pilíř budování partnerské udržitelnosti.

Transparentnost

Ekolamp pracuje na principech, které zajišťují transparentnost a kontrolovatelnost ze strany našich spolupracovníků, státu a veřejných institucí. Naše postupy jsou vždy průhledné a snadno ověřitelné.

Jednoduchost

Ekolamp přebírá povinnost zajistit zpětný odběr spotřebičů za výrobce a dovozce. Stačí 1× měsíčně nebo čtvrtletně vyplnit hlášení, ostatní zákonné povinnosti za vás vyřídíme v rámci platné legislativy.

Udržitelnost

Ekolamp jde od počátků svého působení cestou udržitelnosti. Náš kolektivní systém pro zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení je osvědčený způsob, jak co nejvíce eliminovat dopady spotřebního života na budoucí generace.

detail