STÁT SE ČLENEM

Solární panely

Registrace výrobců solárních panelů
otevřena! Ekolamp rozšiřuje
portfolio svých služeb.

Registrace do našeho kolektivního systému je 
jednoduchá, rychlá a online!

Snížili jsme příspěvky!

Ekolamp se snaží maximálně podporovat podnikání svých členů. V reakci na vývoj trhu snižujeme recyklační příspěvek pro solární panely z dosavadních 3,50 Kč za kilogram na  3,00 Kč za kilogram.

Nová výše příspěvku se vztahuje na solární panely
uvedené na trh od 1. června 2024.

Fotovoltaický
trh roste

Solární panely již nejsou pouhým trendem. Snížení uhlíkové stopy, energetická soběstačnost, ale také nejistota v cenách energií, to vše žene fotovoltaiku kupředu. Obrovský podíl přitom tvoří domácnosti. Letos by měl skokový růst trhu pokračovat.

2020
6 293

nových solárních elektráren s celkovým výkonem 49,6 MW

2021
9 321

elektráren bylo postaveno s výkonem 62 MW

2022
33 760

nově připojených solárních elektráren s celkovým výkonem 288,8 MW, to představuje nárůst o 262 procent u počtu a o 366 procent u výkonu elektráren.

Podpora cirkulární
ekonomiky

Vyrobit, prodat, spotřebovat a zlikvidovat – tak funguje lineární ekonomika. Výsledkem jsou vyčerpané zásoby surovin, rostoucí skládky, kontaminované životní prostředí a zvyšující se poptávka po energiích. EKOLAMP je zastáncem cirkulární ekonomiky. Podporujeme recyklaci a předcházení vzniku odpadu. Od roku 2005 se věnujeme zpětnému odběru elektrozařízení. Díky tomu bylo k recyklaci předáno více než 32 tisíc tun vysloužilých zařízení.

Historie
solárních panelů

1883

Charles Fritts vyrobil první solární panel a rok nato ho poprvé připevnil na střechu činžovního střechu domu v New Yorku

1888

si Edward Weston nechává patentovat tzv. Přístroj pro využití solární radiační energie

1921

získává tehdy 25letý Albert Einstein Nobelovu cenu za vysvětlení fotoelektrického jevu

1973

byla v USA postavena jedna z prvních solárních budov světa nazvaná Solar one

1998

vzniká jedna z nejstarších fotovoltaických elektráren u nás, instalují se panely v Dukovanech

2009

je spuštěn první dotační program pro podporu solární energie, což zajistilo boom solárních panelů a elektráren v ČR

2021

vyrostlo jen u nás v republice 9000 nových solárních elektráren, možná i vy sami máte takovou na střeše a jednou ji možná budete komunitně sdílet se svými sousedy

2030

do tohoto roku by měla roční produkce fotovoltaické sluneční energie přesáhnout objem energie z jednoho bloku Dukovan

Dobová reklama na 
solární baterie firmy
Bell v časopise
National Geographic
z roku 1956

Životnost solárního panelu

Výrobci obvykle garantují životnost fotovoltaických panelů minimálně 25 let. Za důvod k výměně se považuje pokles výkonu o 20 %. Praxe však ukazuje, že u většiny panelů se pokles výkonu po 25 letech pohybuje okolo 8 %. Skutečná životnost proto bude výrazně delší, i 30 až 35 let. Vzhledem k očekávané životnosti lze větší objemy panelů k recyklaci očekávat nejdříve po roce 2030.

Očekávaná recyklace solárních panelů

Proč s Ekolamp

Jsme spolehlivým partnerem pro vaše podnikání

Férovost

Ekolamp si zakládá na čestných vzájemných vztazích mezi všemi účastníky. Rovné a férové podmínky a jednání jsou pro nás vždy na prvním místě. Považujeme je totiž za základní pilíř budování partnerské udržitelnosti.

Transparentnost

Ekolamp pracuje na principech, které zajišťují transparentnost a kontrolovatelnost ze strany našich spolupracovníků, státu a veřejných institucí. Naše postupy jsou vždy průhledné a snadno ověřitelné.

Jednoduchost

Ekolamp přebírá povinnost zajistit zpětný odběr spotřebičů za výrobce a dovozce. Stačí 1× měsíčně nebo čtvrtletně vyplnit hlášení, ostatní zákonné povinnosti za vás vyřídíme v rámci platné legislativy.

Udržitelnost

Ekolamp jde od počátků svého působení cestou udržitelnosti. Náš kolektivní systém pro zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení je osvědčený způsob, jak co nejvíce eliminovat dopady spotřebního života na budoucí generace.

detail