STÁT SE ČLENEM

MYSLÍME EKOLOGICKY. NA BUDOUCNOST

Pomáháme výrobcům a dovozcům elektrozařízení s recyklací vysloužilých výrobků. Odpovědným nastavením systému sběru, svozu a zpracování přispíváme k ochraně životního prostředí i lidského zdraví.

EKOLAMP se řídí těmito zásadami:

1

Udržitelnost a efektivita

Vytváříme efektivní a dlouhodobě udržitelný systém zpětného odběru a recyklace. Naše úsilí je vedeno základními hodnotami, jako jsou čisté životní prostředí a zdraví lidí. Zvyšujeme míru digitalizace procesů a komunikace.

2

Partnerství a spolehlivost

Ke všem svým partnerům přistupujeme se stejnou péčí. Jsme transparentní a důvěryhodní. Ať jste velcí či malí výrobci a distributoři, nebo obce a města, na nás se můžete spolehnout.

3

Zákonnost a důvěryhodnost

Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnou legislativou a veškeré prostředky navracíme do systému zpětného odběru a potřebné edukace. Chráníme vaše citlivé informace.

4 119
Počet sběrných míst
19
Let na trhu
37 016
Celkem sebráno tun

Jsme EKOLAMP

Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

EKOLAMP je neziskový kolektivní systém, který zajišťuje společné plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení pro všechny účastníky kolektivního systému, tedy pro výrobce a dovozce elektrozařízení.

Výrobci a dovozci

Uvádíte na trh nová elektrozařízení

Povinnost zajistit zpětný odběr spotřebičů mají ze zákona o výrobcích s ukončenou životností výrobci a dovozci těchto produktů, kteří je však nemusí plnit sami. S většinou jim kolektivní systém EKOLAMP pomůže.

Obce a sběrná místa

Sbíráte nebo chcete sbírat vysloužilá elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení je ze zákona pro všechny občany a instituce ZDARMA a sběrná síť má být pro všechny dobře dostupná. Proto EKOLAMP buduje dostatečně hustou síť sběrných míst ve spolupráci s obcemi, odpadovými společnostmi, prodejci i dalšími subjekty.

Spotřebitelé

Chcete odevzdat vysloužilé elektrozařízení k recyklaci

Díky recyklaci jde znovu využít víc než 90 procent materiálů. Navíc některá zařízení obsahují látky, které škodí životnímu prostředí. To jsou hned dva dobré důvody najít nejbližší místo zpětného odběru.

Mapa sběrných míst