STÁT SE ČLENEM

O nás

EKOLAMP je neziskový kolektivní systém, který zajišťuje společné plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení pro všechny účastníky kolektivního systému, tedy pro výrobce a dovozce elektrozařízení.

Historie

30. 5. 2005

založení Ekolampu

13. 12. 2005

zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení - provozovatel kolektivního systému pro skupinu Elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ) - rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR

24. 6. 2015

EKOLAMP se stal členem evropské asociace EucoLight

5. 9. 2018

zápis do Seznamu výrobců - provozovatel kolektivního systému pro skupiny světelné zdroje (skupina 3), velká zařízení (4) a malá zařízení (5) - rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR

24. 8. 2022

oprávnění k provozování kolektivního systému pro skupiny světelné zdroje (skupina 3), velká zařízení (skupina 4), malá zařízení (skupina 5) a malá zařízení IT a telekomunikační zařízení (skupina 6)

28. 7. 2023

Rozšíření oprávnění k provozování kolektivního systému pro solární panely (skupina 4b)

EKOLAMP je členem evropské asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací zejména světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 80 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 17 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Spolupráce s Evropskými
kolektivnímy systémy

Členové Eucolight

Zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím kolektivních systémů probíhá nejen u nás, ale i v zahraničí. EKOLAMP díky mezinárodní základně svých zakladatelů pracuje v síti partnerských kolektivních systému, kde dochází ke vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, což přispívá k rozvoji společnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Další spolupráce

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Osvětová a informační činnost v oblasti veřejného osvětlení
www.srvo.cz

Sdružení komunálních služeb

Výměna zkušeností členů, prezentace novinek a informování v oblasti komunálních služeb
www.sdruzeniks.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Posláním svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.
www.spcr.cz

TEREZA, vzdělávací centrum

TEREZA vzdělává přes 100 tisíc dětí a spolupracuje s více než 800 školami. Od roku 1979 vytváří vzdělávací programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
www.terezanet.cz

Řízení kvality služeb

EKOLAMP každoročně podstupuje statutární audit v souladu s českými právními předpisy. V rámci interních kontrol probíhá ve společnosti rovněž pravidelný interní audit zaměřený zejména na interní procesy, vyhodnocování rizik a jejich předcházení vhodnými opatřeními. Dále je společnost dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/EC 27001:2014.

detail