Povinnosti ze zákona

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení řadu povinností týkajících se zajištění zpětného odběru.

Jedná se zejména o tyto povinnosti:

 • Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP ČR
 • Povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh:
  • výrobky vyrábět tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a využití
  • zamezit obsahu těžkých kovů, polybromovaných bifenylů a difenyléterů ve výrobcích
  • zajistit značení výrobků
 • Zajištění a financování sběru, svozu a zpracování vysloužilých elektrozařízení
 • Zajištění stanovených kvót využití elektroodpadu
 • Informační povinnosti
 • Každoroční vypracování roční zprávy o plnění povinností pro MŽP ČR

Výrobce má dvě možnosti, jak tyto povinnosti splnit:

 • samostatně
 • kolektivně - přenesením uvedených povinností na jinou, právnickou osobu (kolektivní systém)

Účast v kolektivním systému představuje nejekonomičtější a nejekologičtější cestu splnění povinností.

Pro své účastníky zajistí všechny povinnosti (kromě povinností spojených s uváděním osvětlovacích zařízení na trh) kolektivní systém EKOLAMP.

Povinnost uvádět viditelný příspěvek na recyklaci (od 1. 1. 2021)

Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být informován o výši příspěvku na recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému. Tato informace musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí DPH). Příspěvek na recyklaci již není možné skrývat do ceny výrobku, jak tomu bylo do 31. 12. 2020. Výše uváděného příspěvku na recyklaci musí být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento příspěvek samovolně navyšovat.

Na dokladech je potřeba uvádět termín příspěvek na recyklaci, který je jediný správný. Jedná se totiž opravdu o příspěvek jednotlivých účastníků, nikoliv o daň, nebo jiný typ platby.

Více informací naleznete v metodickém návodu MŽP pro oddělené uvádění nákladů

detail