Povinnosti ze zákona

Zákon o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení řadu povinností týkajících se zajištění zpětného odběru. Jedná se zejména o tyto povinnosti:

 • Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP ČR
 • Povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh:
  • výrobky vyrábět tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a využití
  • zamezit obsahu těžkých kovů, polybromovaných bifenylů a difenyléterů ve výrobcích
  • zajistit značení výrobků
 • Zajištění a financování sběru, svozu a zpracování vysloužilých elektrozařízení
 • Zajištění stanovených kvót využití elektroodpadu
 • Informační povinnosti
 • Každoroční vypracování roční zprávy o plnění povinností pro MŽP ČR

Výrobce má tři možnosti, jak tyto povinnosti splnit:

 • samostatně
 • společně s jiným výrobcem nebo výrobci
 • přenesením uvedených povinností na jinou, právnickou osobu (kolektivní systém)

Účast v kolektivním systému představuje nejekonomičtější a nejekologičtější cestu splnění povinností.

Pro své účastníky zajistí všechny povinnosti (kromě povinností spojených s uváděním osvětlovacích zařízení na trh) kolektivní systém EKOLAMP.

Zavřít
detail