Povinnosti ze zákona

Zákon o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení řadu povinností týkajících se zajištění zpětného odběru. Jedná se zejména o tyto povinnosti:

 • Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP ČR
 • Povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh:
  • výrobky vyrábět tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a využití
  • zamezit obsahu těžkých kovů, polybromovaných bifenylů a difenyléterů ve výrobcích
  • zajistit značení výrobků
 • Zajištění a financování sběru, svozu a zpracování vysloužilých elektrozařízení
 • Zajištění stanovených kvót využití elektroodpadu
 • Informační povinnosti
 • Každoroční vypracování roční zprávy o plnění povinností pro MŽP ČR

Výrobce má tři možnosti jak tyto povinnosti splnit:

 • samostatně
 • společně s jiným výrobcem nebo výrobci
 • přenesením uvedených povinností na jinou, právnickou osobu (kolektivní systém)

Účast v kolektivním systému představuje nejekonomičtější a nejekologičtější cestu splnění povinností.

Pro své účastníky zajistí všechny povinnosti (kromě povinností spojených s uváděním osvětlovacích zařízení na trh) kolektivní systém EKOLAMP.

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail