Příspěvek na recyklaci

Financování systému zpětného odběru je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci. Je to finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních elektrozařízení.

Výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých skupin elektrozařízení na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů elektrozařízení, která uvádějí na trh.

Výše příspěvku na recyklaci od 1. 1. 2023

3 3.1–3.4 Světelné zdroje Světelné zdroje obsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti 3,50 Kč
3 3.5–3.6
a 3.8
Světelné zdroje Světelné zdroje neobsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč
3 3.7.A Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) 0,30 Kč
3 3.7.B Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) 2,50 Kč
3 3.7.C Světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč
4 4.A Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů 0,50 Kč
4 4.B Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
4 4.C Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 13,00 Kč
4 4.D Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč
4 4.E Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč
5 5.A Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč
5 5.B Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
5 5.C Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč
5 5.D Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč
5 5.E Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč
6 6.A Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč
6 6.B Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
6 6.C Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč
6 6.D Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 500 gramů (včetně) 45,00 Kč
6 6.E Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč

Výše příspěvku na recyklaci od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

3 3.1–3.6 3.8 Světelné zdroje Světelné zdroje bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč
3 3.7.A Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) 0,30 Kč
3 3.7.B Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) 2,50 Kč
3 3.7.C Světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč
4 4.A Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů 0,50 Kč
4 4.B Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
4 4.C Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 9,50 Kč
5 5.A Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč
5 5.B Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
5 5.C Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč

Bližší informace

Příspěvek na recyklaci s platností od 1. 1. 2023

Příspěvek na recyklaci s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Příspěvek na recyklaci s platností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021

Příspěvek na recyklaci s platností do 31. 7. 2021

Refundace

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.
Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete zde.

 

detail