STÁT SE ČLENEM

Příspěvek na recyklaci

Financování systému zpětného odběru je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci.
Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních elektrozařízení.

Výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých skupin elektrozařízení na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů (nebo hmotnosti) elektrozařízení, která uvádějí na trh.

Výše příspěvku na recyklaci od 1. 9. 2023

(Sazby jsou uvedeny bez DPH)

Provozovatel kolektivního systému EKOLAMP obdržel dne 28. července 2023 od Ministerstva životního prostředí souhlas s rozšířením oprávnění také o solární panely. V návaznosti na to zavádíme novou položku do sazebníku recyklačních příspěvků, a to s účinností od 1. září 2023, v souladu s bodem 7.5 aktuální verze Všeobecných podmínek účasti v kolektivním systému EKOLAMP. Výše recyklačního příspěvku byla stanovena ve výši 3,50 Kč za kilogram solárních panelů uvedených na trh. Kompletní nový sazebník recyklačních příspěvků účinný od 1. září 2023 naleznete zde.

(zveřejněno 31. 7. 2023)
3 3.1–3.4 Světelné zdroje Světelné zdroje obsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti 3,50 Kč/ks
3 3.5–3.6
a 3.8
Světelné zdroje Světelné zdroje neobsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč/ks
3 3.7.A Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) 0,30 Kč/ks
3 3.7.B Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) 2,50 Kč/ks
3 3.7.C Světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč/ks
4 4.A Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů 0,50 Kč/ks
4 4.B Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
4 4.C Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 13,00 Kč/ks
4 4.D Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
4 4.E Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks
4b Solární panely Solární panely bez dalšího rozlišení velikosti a účelu 3,50 Kč/kg
5 5.A Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks
5 5.B Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
5 5.C Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč/ks
5 5.D Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
5 5.E Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks
6 6.A Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks
6 6.B Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
6 6.C Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč/ks
6 6.D Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
6 6.E Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks

Refundace (vrácení příspěvku na recyklaci)

Každý účastník (i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.
Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete níže.

detail