STÁT SE ČLENEM

Příspěvek na recyklaci

Financování systému zpětného odběru je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci.
Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních elektrozařízení.

Výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých skupin elektrozařízení na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů (nebo hmotnosti) elektrozařízení, která uvádějí na trh.

OZNÁMENÍ:
V souladu s bodem 7.5 aktuální verze Všeobecných podmínek účasti v kolektivním systému EKOLAMP oznamujeme změnu recyklačního příspěvku pro skupinu 4b - solární panely. Od 1. 6. 2024 bude jeho výše 3,00 Kč za kilogram solárních panelů uvedených na trh.

(zveřejněno 2. 5. 2024)

Výše příspěvku na recyklaci od 1. 6. 2024

(Sazby jsou uvedeny bez DPH)
3 3.1–3.4 Světelné zdroje Světelné zdroje obsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti 3,50 Kč/ks
3 3.5–3.6
a 3.8
Světelné zdroje Světelné zdroje neobsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč/ks
3 3.7.A Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) 0,30 Kč/ks
3 3.7.B Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) 2,50 Kč/ks
3 3.7.C Světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč/ks
4 4.A Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů 0,50 Kč/ks
4 4.B Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
4 4.C Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 13,00 Kč/ks
4 4.D Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
4 4.E Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks
4b Solární panely Solární panely bez dalšího rozlišení velikosti a účelu 3,00 Kč/kg
5 5.A Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks
5 5.B Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
5 5.C Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč/ks
5 5.D Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
5 5.E Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks
6 6.A Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks
6 6.B Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks
6 6.C Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč/ks
6 6.D Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč/ks
6 6.E Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč/ks

Výše příspěvku na recyklaci od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024

 


Refundace (vrácení příspěvku na recyklaci)

Každý účastník (i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.
Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete níže.

detail