STÁT SE ČLENEM

Import dat měsíčních výkazů

Automatický import dat do pravidelných hlášení můžete provést v informačním systému v části pro zadání nového měsíčního výkazu

Import dat

1

Automatický import dat do pravidelných hlášení můžete provést v informačním systému v části pro zadání nového měsíčního výkazu

1
2 3

TIP

Pokud přístupové údaje zapomenete, klikněte na odkaz „Zapomenuté heslo“ a řiďte se instrukcemi na stránce.

2

Import provedete vložením souboru ve formátu .csv. Takový soubor je možné vygenerovat vašimi interními systémy. Jeho strukturu a bližší popis naleznete v druhé části tohoto návodu

3

Na importní stránce naleznete také další informační materiály: vzorový importní soubor a přehled aktuálně platných podskupin elektrozařízení

4

Systém při importu souboru nejprve kontroluje měsíc, rok a platné ID kódy skupin. Po importu systém ohlásí počet úspěšně importovaných vyplněných záznamů, případně chybné záznamy.

POZOR!

Po importu souboru a následné kontrole vyplněných dat nezapomeňte hlášení odeslat do Ekolampu.

detail