STÁT SE ČLENEM

Recyklační příspěvek
musí být vidět!

Co musí splňovat Vaše účetní doklady

Uvádět aktuální recyklační příspěvek na fakturách je zákonná povinnost. Jak dostát všem požadavkům? Rozsáhlou metodiku MŽP ČR jsme pro Vás zpracovali do jednoduchého vzoru.

  1. použitá jednotková výše (sazba) příspěvku na 1 ks (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
  2. množství (ks) fakturovaných výrobků (uvádí se pro každý výrobek samostatně)
  3. celková výše příspěvku každého fakturovaného výrobku při použití dané sazby příspěvku
  4. souhrnná výše všech recyklačních příspěvků, která je součtem všech recyklačních příspěvků uvedených u jednotlivých položek na daném daňovém dokladu
Zdroj: MŽP

Zkontrolujte si prosím své faktury ještě dnes

Na podobu daňových dokladů se v poslední době zaměřuje i Česká obchodní inspekce. Správným uvedením výše příspěvků na faktuře se vyhnete případným sankcím!

Pravidla jsou jasná

Proč uvádět recyklační příspěvek na faktuře? Vyžaduje to zákon, ale má to i další dobré důvody!

1.

Přehled pro spotřebitele

Konečný zákazník si díky uvádění výše příspěvku uvědomí hodnotu a náklady recyklace výrobku.

Ukazujeme spotřebiteli společně tuto hodnotu.

2.

Jistota pro obchodníky

Povinnost ocení i navazující distributoři, kteří si ověří, že recyklační příspěvek již byl odveden – jinak by tato povinnost přešla na ně!

Uvádění vnáší do distribučního řetězce pořádek a klid.

3.

Stejný metr pro všechny

Uvádění příspěvku také usnadňuje kontrolu, zda nedochází k diskriminaci menších účastníků. Výše pří­spěvků musí být v rámci kolektivního systému pro všechny stejná.

Slevy zakazuje legislativní úprava EU.

4.

Hrozba pro černé pasažéry

Správné faktury pomáhají rozpoznat free ridery. To jsou výrobci a dovozci, kteří prodávají elektrozařízení, a příspěvek přitom neodvádějí. Náklady pak za ně nesou všichni ostatní.

Ekolamp za vás aktivně vyhledává ty, kteří se takových nekalých praktik dopouštějí.

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v § 73 odst. 1 říká, že výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Uvádění příspěvku konkrétně upravuje Metodický návod MŽP ČR pro oddělené uvádění nákladů

detail