STÁT SE ČLENEM

Udržitelná firma

I v letošním roce jsme našim účastníkům zaslali certifikát Udržitelná firma. O co se jedná?

Certifikátem osvědčujeme, že účastníci přispívají k udržitelnému podnikání. Je to logické, vždyť každý účastník tak činí už tím, že splňuje normu zpětného odběru elektrozařízení.

Dokument kromě toho slouží i jako plnohodnotné osvědčení o zapojení do kolektivního systému EKOLAMP všude tam, kde to orgány veřejné správy vyžadují.

Udržitelnost jako konkrétní téma

Téma udržitelnosti ve společnosti rezonuje čím dál výrazněji. Stává se důležitým bodem i při vyjednávání s obchodními partnery nebo v tzv. nefinančním reportingu.V neposlední řadě je důležitý i pro vztahy s veřejností. Naši účastníci se také mohou prezentovat vizuálním symbolem, který dokládá jejich odpovědný přístup ke světu kolem nás.

Tématu udržitelnosti se budeme i nadále významně věnovat a posilovat tak roli certifikátu Udržitelná firma a jeho vnímání.

detail