STÁT SE ČLENEM

ISO

Společnost EKOLAMP je dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/EC 27001:2014.

ČSN EN ISO 9001:2016 - Management kvality

Záměry a cíle společnosti:

 • Důsledně a odpovědně přijímat a projednávat poptávky a objednávky včetně všech specifikací a požadavků zákazníka a účastníka
 • Poskytovat služby takovým způsobem, aby byl zákazník maximálně spokojen
 • Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů
 • Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno v případě potřeby prokázat shodu
 • Průběžně a trvale zlepšovat systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších výsledků z provedených hodnocení, analýz a auditů
 • Podílet se na zlepšování kvality životního prostředí
 • Zvyšovat odbornou způsobilost zaměstnanců pro zkvalitnění poskytovaných služeb

Politika kvality
Certifikát

 

ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Bezpečnost informací

Záměry a cíle společnosti:

 • Ochrana informací proti neautorizovanému přístupu
 • Udržování důvěrnosti informací
 • Integrita informací prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám
 • Dostupnost informací oprávněným uživatelům
 • Dodržování legislativních a smluvních požadavků
 • Základní znalosti zaměstnanců o používání svěřených předmětů
 • Prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení
 • Plánování kontinuity činností organizace
 • Důsledky při porušení bezpečnostních zásad

Certifikát

detail