Povinně zveřejňované údaje

Jedná se o údaje, jejichž zveřejnění je požadováno Zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Aktuální vlastnická struktura

LEDVANCE GmbH 3,3335 %
LEDVANCE s.r.o. 30 %
Signify Commercial Czech Republic s.r.o. 30 %
Signify Holding B.V. 3,3335 %
Tungsram Operations Kft. 33,333 %
Celkem 100 %

Členové orgánů provozovatele
kolektivního systému

Jednatel Tomáš Rychetský
Předseda dozorčí rady Tomasz Waszkiewicz
Člen dozorčí rady Roman Ostertág
Člen dozorčí rady Zoltán Pilter

Vzor smlouvy o kolektivním plnění

Výše příspěvku na recyklaci (platná od  1. 1. 2023)

3 3.1–3.4 Světelné zdroje Světelné zdroje obsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti 3,50 Kč
3 3.5–3.6
a 3.8
Světelné zdroje Světelné zdroje neobsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč
3 3.7.A Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) 0,30 Kč
3 3.7.B Světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) 2,50 Kč
3 3.7.C Světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč
4 4.A Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů 0,50 Kč
4 4.B Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
4 4.C Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 13,00 Kč
4 4.D Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč
4 4.E Velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč
5 5.A Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč
5 5.B Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
5 5.C Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč
5 5.D Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 45,00 Kč
5 5.E Malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč
6 6.A Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč
6 6.B Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč
6 6.C Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) 4,00 Kč
6 6.D Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) 500 gramů (včetně) 45,00 Kč
6 6.E Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 100 kilogramů 150,00 Kč

Informace o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností

EKOLAMP při výběru smluvních partnerů postupuje v souladu s interní směrnicí

Postup při zadávání výběrových řízení
detail