O nás

EKOLAMP je neziskový kolektivní systém, který zajišťuje společné plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení pro všechny účastníky kolektivního systému, tedy pro výrobce a dovozce elektrozařízení.

Za tímto účelem buduje od roku 2005 po celé České republice širokou síť sběrných míst a zdarma poskytuje služby sběru a recyklace elektrozařízení jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.

Historie

30. 5. 2005

založení Ekolampu

13. 12. 2005

zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení - provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ)
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR

5. 9. 2018

zápis do Seznamu výrobců - provozovatel kolektivního systému pro skupiny světelné zdroje (skupina 3), velká zařízení (skupina 4) a malá zařízení (skupina 5)
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR

24. 8. 2022

oprávnění k provozování kolektivního systému pro skupiny světelné zdroje (skupina 3), velká zařízení (skupina 4), malá zařízení (skupina 5) a malá zařízení IT a telekomunikační zařízení (skupina 6)

Spolupráce

Spolupráce s evropskými kolektivními systémy

Zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím kolektivních systémů probíhá nejen u nás, ale i v zahraničí. EKOLAMP díky mezinárodní základně svých zakladatelů pracuje v síti partnerských kolektivních systému, kde dochází ke vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, což přispívá k rozvoji společnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Další spolupráce

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Osvětová a informační činnost v oblasti veřejného osvětlení
www.srvo.cz

Sdružení komunálních služeb

Výměna zkušeností členů, prezentace novinek a informování v oblasti komunálních služeb
www.sdruzeniks.cz

TEREZA, vzdělávací centrum

TEREZA vzdělává přes 100 tisíc dětí a spolupracuje s více než 800 školami. Od roku 1979 vytváří vzdělávací programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
www.terezanet.cz

Řízení kvality služeb

detail