Příklady dobré praxe - nakládání s elektroodpadem

09. 11. 2022

Obce a města jsou naším důležitým partnerem, tvoří jeden ze základních pilířů sběrné sítě EKOLAMPu. Spolupráce s kolektivním systémem se ale vyplatí i jim...

Více si o spolupráci s obcemi můžete přečíst v tomto článku.

detail