STÁT SE ČLENEM

Free riding, udržitelnost či nové technologie byly hlavními tématy výroční konference EucoLight

23. června 2022
Na konferenci EucoLight v belgické Lovani se sešli zástupci téměř dvacítky evropských kolektivních systémů, které se zabývají sběrem a recyklací osvětlovací techniky.

Jedním z hlavních témat byla elektroodpadová legislativa a její porušování tzv. free ridery. Účastníci konference diskutovali o různých přístupech k řešení online free ridingu, tedy snahy některých výrobců a distributorů vyhnout se povinnostem a poplatkům v oblasti zpětného odběru elektroodpadu. Kolektivní systémy v jednotlivých zemích bojují s tímto nešvarem samostatně, neboť se ukazuje, že je tato cesta rychlejší a účinnější než řešení na nadnárodní úrovni.

V oblasti technologických inovací byly představeny nové možnosti při třídění vysloužilých světelných zdrojů za využití elektromagnetické indukce a nástrojů umělé inteligence při rozeznávání jednotlivých druhů světelných zdrojů.

V neposlední řadě byly prezentovány návrhy pro udržitelnost či zmírňování klimatických změn.

Více se dozvíte zde.
detail