STÁT SE ČLENEM

Viditelný příspěvek na recyklaci - metodický pokyn MŽP

26. ledna 2021

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický pokyn, který slouží k vyjasnění postupu odděleného uvádění příspěvku na recyklaci na prodejních dokladech (viditelný příspěvek na recyklaci).

Tento metodický pokyn je určen zejména pro výrobce, distributory a poslední prodejce, na které se vztahuje povinnost odděleného uvádění příspěvku na recyklaci stanovená novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností.

detail