STÁT SE ČLENEM

Světový den životního prostředí

5. června 2024
V roce 1974, tedy přesně před padesáti lety se poprvé slavil Světový den životního prostřed, který o dva roky dříve vyhlásila OSN.

Tento svátek každoročně připadá na 5. června a má za cíl šířit povědomí o ekologických otázkách a upozornit veřejnost na zásadní ekologické výzvy současnosti. Připomíná, že péče o naši planetu je nezbytná pro udržitelnou budoucnost.

Pro Ekolamp je ekologicky zodpovědné chování při poskytování svých služeb samozřejmostí 365 dní v roce. Za naše členy plníme cíle sběru i recyklace, čímž výrazně snižujeme ekologickou stopu a podporujeme cirkulární ekonomiku.

Členství v Ekolampu tak výrobcům přináší řadu výhod. Nejenže je postaráno o plnění jejich recyklačních povinností, ale také tím posilují svou pověst společensky odpovědné firmy. Ekolamp pomáhá členům minimalizovat environmentální rizika, zvyšuje jejich atraktivitu pro investory a zákazníky a zároveň podporuje dlouhodobou udržitelnost jejich podnikání.

detail