STÁT SE ČLENEM

Pozitivní zprávy z konference EucoLight

27. května 2024
Zástupci evropských organizací zabývajících se recyklací osvětlení se minulý týden setkali v Benátkách na konferenci EucoLight 2024, aby projednali výzvy, kterým čelí, a jejich účinná řešení. Konference se zúčastnili rovněž zástupci Ekolampu, aby získali nejnovější informace a využili je ve prospěch svých členů.

Konference začala blokem prezentací k přípravě nové Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a k hodnocení té stávající. Jedním z dalších témat legislativně zaměřené části byl vývoj v oblasti online free-ridingu.

Dalším stěžejním bodem byl Evropský akt o kritických surovinách v kontextu recyklace elektroodpadu, jehož cílem je zajistit Evropské unii přístup k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a  udržitelným dodávkám kritických surovin.

Významnou součástí konference je vždy také sdílení osvědčených postupů. V letošním roce své zkušenosti z praxe prezentovali zástupci sektoru recyklace balení a baterií.

Poslední blok se pak zaměřil na zkušenosti a trendy v oblasti udržitelnosti, které jsou klíčové pro formování budoucích politik v tomto sektoru.


Díky spolupráci s evropskými kolektivními systémy máme možnost získávat praktické zkušenosti, které využíváme při neustálém zlepšování našich služeb. Účast na konferencích EucoLight nám rovněž zajišťuje pravidelnou dávku nejnovějších informací, díky kterým můžeme svým členům nabídnout vždy aktuální informační servis.

detail