STÁT SE ČLENEM

Den Země

22. dubna 2024
22. dubna se celosvětově slaví Den Země, který má za cíl podpořit ochranu životního prostředí. Poprvé se konal v Americe v roce 1970, Česká republka se k oslavám připojila od roku 1990. Součástí oslav je řada vzdělávacích akcí zaměřených na recyklaci odpadů, hledání obnovitelných zdrojů energie a zamezení plývání všeho druhu.

Každoročně se účastní také zástupci našeho kolektivního systému. Nejen, že tím podporujeme řadu měst a obcí, které akce ke Dni Země pořádají, ale především tak za naše členy plníme povinnost osvětové činnosti, kterou jim ukládá zákon. Edukace společnosti, zejména dětí a mládeže, patří k našim důležitým cílům. Každý by si totiž měl uvědomit, že Zemi máme jen jednu.

detail