STÁT SE ČLENEM

Světový den recyklace

18. března 2024

Světový den recyklace, který se každoročně koná 18. března, nám připomíná, že recyklace tvoří základní kámen udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Tento den byl poprvé vyhlášen v roce 2018 londýnskou společností The Global Recycling Foundation ve snaze zvýšit povědomí o významu recyklace a jejích přínosech pro planetu.

Recyklace je proces, který umožňuje opětovné využití odpadů jako druhotných surovin pro další výrobu. Tím se šetří suroviny, energie, snižuje se množství emisí a spotřeba vody. Mezi hlavní přínosy recyklace patří nižší potřeba těžby některých surovin, eliminace odpadu a ohleduplnost k životnímu prostředí.


Také kolektivní systém EKOLAMP přispívá svým dílem. Loni bylo prostřednictvím sběrné sítě sebráno a k recyklaci předáno celkem 4952 tun elektroodpadu. Opětovně pak bylo využito kolem 90 % materiálů získaných z elektroodpadu.

Členové EKOLAMPu se mohou rovněž hrdě hlásit k těmto úspěchům. Svým členstvím nejenže plní své zákonné povinnosti, ale zároveň  přispívají k plnění závazků v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

detail