STÁT SE ČLENEM

Sesbírané světelné zdroje by spojily Prahu s Barcelonou

7. března 2024

EKOLAMP pro své členy zajišťuje plnění zákonných povinností a každoročně dosahuje skvělých výsledků. V minulém roce předal k recyklaci 4952 tun elektroodpadu, z toho 602 tun tvořily světelné zdroje a 4350 tun malá a velká elektrozařízení.

Pokud bychom všechny světelné zdroje sebrané loni EKOLAMPem spojili za sebou, vytvořil by se řetěz tak dlouhý, že by spojil Prahu s Barcelonou nebo Dublinem.

Náš kolektivní systém nejenže úspěšně splnil zákonem stanovený 65% cíl sběru, ale také zajistil, že kolem 90 % materiálu získaného z recyklovaného elektroodpadu našlo své další využití. Tato vysoká míra recyklace má zásadní význam v kontextu rychle rostoucího množství elektroodpadu. S EKOLAMPem můžete mít navíc jistotu, že je elektroodpad zpracováván zodpovědně a s ohledem na nejvyšší ekologické standardy.

Naši členové se tak díky spolupráci s EKOLAMPem řadí mezi lídry v ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Více si můžete přečíst například zde.

detail