STÁT SE ČLENEM

S EucoLightem bojujeme za zájmy výrobců

5. února 2024
Ochrana zájmů členů kolektivního systému EKOLAMP je pro nás jednou z hlavních priorit. V Bruselu se proto snažíme prostřednictvím asociace EucoLight zajistit, aby nově připravovaná směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) byla pro členy EKOLAMPu co nejvýhodnější.

Asociace EucoLight přezkoumala závěry průběžných výsledků studie EU hodnotící současně platnou směrnici o OEEZ a koncem loňského roku zaslala Evropské komisi dopis, v němž reagovala na některá prohlášení, která zcela neodpovídala realitě.

Komise například uvedla, že výsledky sběru zářivek členů EucoLight neodpovídají statistikám sběru specifických typů OEEZ, například zářivek. V reakci na to EucoLight komisi poskytl aktualizované informace o sběru svých členů za období 2019 až 2022.

Dále Komise poukázala na to, že podmínky sběru a přepravy OEEZ často neodpovídají požadavkům na bezpečnost, což může vést k poškození takových zařízení a potenciálnímu úniku nebezpečných látek. EucoLight informoval komisi, že její členové navrhli a v praxi používají speciální kontejnery a jiné sběrné nádoby, které předcházejí úniku nebezpečných látek.

EucoLigth se rovněž zúčastnil řady schůzek s několika asociacemi výrobců a také recyklátorů zapojenými do debaty o OEEZ.

O dalším vývoji příprav nové směrnice Vás budeme průběžně informovat.

Zdroj: Internal newsletter EucoLight

detail