STÁT SE ČLENEM

Evropská unie versus greenwashing

24. ledna 2024

Greenwashing je klamání veřejnosti o ekologické prospěšnosti výrobku, služby či celé firmy. Obvykle bývá součástí marketingových kampaní, ale nemusí jít vždy o záměr, často může souviset s nedostatkem informací.

V reakci na hrozby, které greenwashing může představovat, začala Evropská unie připravovat novou směrnici o zelených tvrzeních (Directive on Green Claims), jejíž návrh představila v březnu 2023. Tato regulace cílí na klamavá ekologická tvrzení firem. Směrnice zejména specifikuje kritéria pro identifikaci greenwashingu a požadavky na ověření ekologických tvrzení. Jejím dalším cílem je zjednodušit orientaci v zelených symbolech a označeních.

Více se dozvíte například tady.

EKOLAMP se rozhodl jít cestou udržitelnosti a transparentnosti a v tomto směru podporuje i své členy. Ekologický přínos zpětného odběru a recyklace elektrozařízení je zřejmý a naše tvrzení není třeba barvit nazeleno.

detail