STÁT SE ČLENEM

Den udržitelnosti

24. října 2023

Na každou poslední středu v říjnu připadá Den udržitelnosti. Letos to je středa 25. října, kdy se můžeme zamyslet nad tím, jak vytvářet a udržovat podmínky, které umožní harmonickou existenci lidí a přírody a jak plnit sociální, ekonomické a další požadavky současných i budoucích generací.

S pojmem udržitelnost se setkáváme čím dál častěji, co ale přesně vyjadřuje? Jde o mnohem víc než jen o ohleduplnost k životnímu prostředí, udržitelnost zahrnuje každý aspekt našeho života a podnikání. Jednoduše lze témata udržitelného rozvoje shrnout do tří vzájemně propojených oblastí – environmentální, ekonomická a sociální.

Každý jednotlivec i každá firma má mnoho možností, jak přispět k udržitelnému růstu. Společnost EKOLAMP se zaměřuje na poskytování férových a transparentních služeb s důrazem na ekologii. Minimalizace environmentálního dopadu recyklace elektroodpadu je klíčovou součástí strategie udržitelnosti našeho kolektivního systému. Naše procesy jsou navrženy tak, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí včetně snižování uhlíkové stopy. Společně tak s našimi členy vytváříme udržitelnou budoucnost.

MYSLÍME EKOLOGICKY. NA BUDOUCNOST

detail