STÁT SE ČLENEM

Elektroodpadu je ve směsném odpadu jen půl procenta

16. října 2023
Ministerstvo životního prostředí publikovalo výsledky průměrného složení tuzemského směsného komunálního odpadu v roce 2022.  Analyzovalo terénní vzorky podle certifikované metodiky a celkem tak prozkoumalo 635 vzorků o celkové hmotnosti 19,6 tuny.

V oblasti elektroodpadu je z dat patrné, že sběr a recyklace elektrozařízení funguje v ČR efektivně. Elektrozařízení tvoří pouze 0,51 % směsného odpadu!

bližší informace naleznete na stránkách MŽP.

EKOLAMP sehrál při dosažení výborných výsledků významnou roli. Dostatečně hustá síť sběrných míst a pravidelná edukace konečných uživatelů jsou předpokladem pro plnění zákonem stanovených cílů sběru, které každoročně s přehledem dosahujeme.

Naši účastníci, výrobci a dovozci elektrozařízení mají jistotu, že za ně plníme nejen cíle sběru, ale i další zákonné povinnosti. Hlídáme změny v legislativě a v případě potřeby je včas informujeme. Naše komunikace je jednoduchá, férová a transparentní, což naši partneři dlouhodobě oceňují.

detail