STÁT SE ČLENEM

Neutopme se v elektroodpadu

13. října 2023

14. října si připomínáme Mezinárodní den elektroodpadu, který vyhlašuje mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Cílem tohoto dne je upozornit na rostoucí problém produkce elektroodpadu, jehož množství by se podle odhadů mělo do roku 2030 vyšplhat na 74 milionů tun. To představuje významný tlak na životní prostředí. Tento odpad obsahuje jak cenné suroviny, tak i škodlivé látky, proto je třeba jej správně třídit a recyklovat.

Samotní výrobci elektrozařízení mají řadu povinností souvisejících se zpětným odběrem a recyklací výrobků, které uvádějí na trh. Nejsou na to však sami, se vším jim pomůže náš kolektivní systém EKOLAMP. Řadu povinností tak mohou s klidem nechat na nás - budujeme za ně rozsáhlou sběrnou síť, zajišťujeme svoz elektrozařízení ke zpracovatelům i samotnou recyklaci. Rovněž plníme řadu informačních povinností a zajišťujeme potřebnou administrativu. Veškeré naše aktivity provádíme v souladu s našimi základními principy, kterými jsou udržitelnost, partnerství, spolehlivost a důvěryhodnost.

detail