STÁT SE ČLENEM

Výroční zpráva EucoLight

2. října 2023

Rovnocenné podmínky pro všechny, boj proti nekalé konkurenci, harmonizace pravidel a podpora recyklačního odvětví: to jsou klíčové priority evropské asociace EucoLight, jejímž členem je také český EKOLAMP. Prostřednictvím této asociace EKOLAMP aktivně a efektivně zastupuje tuzemské výrobce osvětlovacích zařízení v důležitých legislativních otázkách na půdě EU.

Asociace EucoLight se aktivně zasadila o zlepšení podmínek tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce. Usilovala o vytvoření rovných podmínek pro všechny subjekty v tomto odvětví.

V očekávání revize stávající směrnice o odpadních elektrozařízeních (OEEZ) z roku 2012 provedla společnost EucoLight rozsáhlý interní průzkum s cílem získat od svých členů zpětnou vazbu o provádění právních předpisů o OEEZ na vnitrostátní úrovni. Poznatky získané z tohoto průzkumu byly použity k vypracování doporučení založených na faktech pro budoucí šetření a stanoviska, zejména v oblastech, jako je oblast působnosti a definice, jednotná pravidla pro všechny subjekty a cíle sběru.

EucoLight se ve spolupráci s dalšími organizacemi ujal průkopnické role při řešení nedodržování předpisů ze strany výrobců prodávajících výrobky prostřednictvím online tržišť. Podílí se i na sdílení příkladů dobré praxe: pět členských států zavedlo lokální právní předpisy, které mají zabránit nedodržování rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) prostřednictvím online platforem.

Výroční zpráva dále shrnuje aktivity a úspěchy za rok 2022 a představuje členy představenstva. Nahlédnout do ní můžete zde.

detail