STÁT SE ČLENEM

Začlenění ESG do firemní strategie bude brzy povinné

25. září 2023
Pravděpodobně jste už slyšeli, že začlenění ESG (Environmental, Social, and Governance) do firemní strategie se stane brzy povinným požadavkem. Tato změna je důsledkem schválení evropských reportingových standardů letos v červenci (ESRS: European Sustainability Reporting Standards).

Reporting zahrnuje dvanáct finálních standardů. Dva z nich se vztahují na všechny aspekty udržitelnosti, ostatní se zaměřují na konkrétní otázky spojené s životním prostředím, sociálními aspekty a správou.

Co je tedy ve hře a proč jsou tyto standardy tak důležité? ESRS tvoří základní kámen pro Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), což je legislativní rámec, který je v platnosti od ledna 2023.

Hlavním cílem je posunout výkaznictví o udržitelnosti na úroveň finančního výkaznictví. Společnosti by měly poskytovat relevantní, srovnatelné a spolehlivé informace o dopadech, rizicích a příležitostech souvisejících s udržitelností. ESRS zahrnují podrobné a standardizované požadavky na podávání zpráv o environmentálních, sociálních a správních otázkách.

Firmy si již nebudou moci dovolit zanedbávat své povinnosti v oblasti ESG. Ve výhodě jsou firmy, které své povinnosti plní či jim s nimi pomáhají partneři, jako například EKOLAMP. Vynikne tak jejich transparentnost, důvěryhodnost a potenciál pro přilákání udržitelných investic.

Aby firmy zůstaly konkurenceschopné, měly by zvážit přijetí principů ESG nejen jako povinnost, ale jako způsob vytváření trvalé hodnoty pro své podnikání a společnost jako celek. Udržitelnost nejenže snižuje rizika, ale také otevírá dveře k novým příležitostem pro inovaci a růst.

detail