STÁT SE ČLENEM

Seznam výrobců elektrozařízení

18. srpna 2023
Nyní v novém informačním systému MŽP.

Jednou z povinností každého výrobce či dovozce elektrozařízení je být zapsán v Seznamu výrobců elektrozařízení. Seznam je volně dostupný na této stránce, kde si každý může ověřit, jestli firma svoji povinnost plní.

Zápis do seznamu provádíme za naše účastníky hned na začátku naší spolupráce. O tuto agendu se tedy nemusí více starat, administrativu a veškerou komunikaci s ministerstvem za ně zajišťujeme my.

Seznam je součástí informačního systému ISOH2, jehož novou verzi Ministerstvo životního prostředí spustilo během letošního roku. Jeho cílem je sjednotit veškeré agendy odpadového hospodářství, které jsou dané legislativou, tedy včetně zákona o výrobcích s ukončenou životností. Kompletní informace o projektu naleznete na https://info.isoh2.cz/.

detail