STÁT SE ČLENEM

Česká republika se lepší v udržitelnosti

25. července 2023
Podle Zprávy o udržitelném rozvoji se Česká republika umístila na 8. místě.

V nejnovější Zprávě o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report), kterou každoročně vydává Síť řešení pro udržitelný rozvoj, se Česká republika umístila na 8. místě ze 166 hodnocených zemí. Od loňského roku si polepšila o pět pozic a mírně navýšila i své skóre v rámci tzv. ukazatele udržitelného rozvoje.

V roce 2023 Česká republika získala celkové skóre 81,9 bodu ze 100. Maximální hodnota indikuje naplnění všech 17 Globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), byly přijaty na Summitu OSN v září 2015 a jsou společným rozvojovým programem všech států světa. Zahrnují odhodlání vymýtit extrémní chudobu, zajistit společnou prosperitu a mír, budovat partnerství, ale také chránit životní prostředí. Na formulaci cílů se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

Podrobný popis všech cílů najdete na stránkách Informačního centra OSN.

EKOLAMP vnímá udržitelnost jako zásadní téma současnosti. S partnery, výrobci a dovozci zapojenými do našeho kolektivního systému, jsme proto zvolili cestu udržitelného partnerství v podnikání. Naším závazkem je jejich stálá podpora a edukace v této oblasti a samozřejmě vysoká kvalita poskytovaných služeb. To vše s cílem ochrany životního prostředí a s ohledem na budoucí generace.

MYSLÍME EKOLOGICKY. NA BUDOUCNOST

detail