STÁT SE ČLENEM

Z médií

21. června 2023
Evropská legislativa, rozšířená působnost výrobce, udržitelnost a oběhové hospodářství.

To byla hlavní témata konference asociace EucoLight, o jejímž konání jsme Vás již v našich EKOnews informovali. Tisková zpráva přinesla podrobnosti k jednotlivým tématům.

Více...

Modernizace osvětlení může obcím a městům přinést značné úspory. Moderní svítidla a chytré nastavení navíc přispívají k ekologickému způsobu svícení.

Více...

Zhruba pětina elektroodpadu stále končí v komunálním odpadu namísto zpětného odběru. Jak je to možné? O ekologickém chování lidí rozhoduje mimo jiné vzdálenost sběrného místa a velikost spotřebiče.

Více...

detail