STÁT SE ČLENEM

Z médií

29. března 2023
Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 576 tun světelných zdrojů. Díky recyklaci se opětovně využilo přes 90 % materiálů.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 4010 tun velkých a malých elektrozařízení. I tento elektroodpad lze efektivně recyklovat.

Více...

Free riding představuje v oblasti zpětného odběru poměrně značný problém. Firmy, které odmítají hradit za svá elektrozařízení příspěvek na recyklaci a neplní ani další legislativní povinnosti, nejenže získávají neoprávněnou konkurenční výhodu, ale mohou ohrozit i samotné spotřebitele.

Více...

Jak již z našich EKOnews víte, používání plusových znamének na štítcích označujících energetickou třídu elektrozařízení skončilo koncem letošního února. Od března se tak musí žárovky označovat pouze novými energetickými štítky.

Více...

detail