STÁT SE ČLENEM

EucoLight a EKOLAMP bojují za férové podmínky na trhu recyklace elektroodpadu

23. února 2023
Výrobci elektrických zařízení musí dodržovat řadu předpisů nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. V řešení nadnárodních problémů jim pomáhá i evropská asociace EucoLight, která sdružuje evropské kolektivní systémy pro sběr a recyklaci osvětlovací techniky.

Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 80 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. Jménem svých členů se EucoLight angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Kolektivní systém EKOLAMP je dlouholetým členem této asociace a jejím prostřednictvím se zasazuje o narovnání podmínek na trhu. Díky silné členské základně má EKOLAMP možnost čerpat zkušenosti s řešením různých problémů v jednotlivých zemích.

Jedním z důležitých společných témat je free riding, tedy snaha výrobců a distributorů vyhnout se povinnostem a poplatkům v oblasti zpětného odběru elektroodpadu.

Společně s ostatními členy vyvíjíme úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Více si můžete přečíst zde.

detail