STÁT SE ČLENEM

Z médií

21. prosince 2022
V období Vánoc v domácnostech přibývá spousta nových elektrospotřebičů a často nahrazují už vysloužilá anebo prostě jen stárnoucí elektrozařízení. Proto je vhodný čas připomenout, jak naložit s elektroodpadem.

Osvětová činnost je jednou ze zákonných povinností, kterou kolektivní systém EKOLAMP plní za své účastníky. Vítáme proto spolupráci médií, která naši snahu podporují a téma recyklace publikují.

Z posledních dní to byl například článek pro spotřebitele "Při likvidaci vánočního odpadu dbejte hlavně na správné třídění světelných zdrojů a polystyrenu", který je zaměřen na likvidaci různých druhů odpadu během vánočních svátků.

Druhým výstupem, který Vám představujeme, je video Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Elektroodpad určené zejména pro vzdělávání zástupců měst a obcí. Dozvíte se z něj, jakým způsobem fungují kolektivní systémy i spolupráce s obcemi, které nám mimo jiné velmi pomáhají s osvětou svých občanů.

detail