STÁT SE ČLENEM

Uvádějte na fakturách aktuální příspěvek na recyklaci

19. prosince 2022
Povinnost viditelně uvádět na účtence příspěvek na recyklaci za každé elektrozařízení platí od začátku roku 2021. EKOLAMP strukturu sazebníku a výši příspěvků upravuje od 1. ledna 2023. Co to znamená?

Účastníci kolektivního systému EKOLAMP jistě uvádějí na fakturách příspěvek na recyklaci správně, tedy odděleně od ceny výrobku.

Rádi bychom Vám ale PŘIPOMNĚLI, že se od 1. ledna 2023 mění sazebník EKOLAMP a s ním výše recyklačních příspěvků (Informovali jsme o tom v září).

Nezapomeňte tedy na tuto změnu připravit vaše informační a účetní systémy, aby se veškeré zboží od prvního ledna prodávalo s aktuálním recyklačním příspěvkem. Vykazovat jej budete do lednového hlášení až po uzavření roku 2022, tedy začátkem února.

S novou zjednodušenou a intuitivnější podobou hlášení Vás seznámíme v následující komunikaci a včas zašleme také přehledný návod.

Zákon to vyžaduje, zákazníka informujete, ČOI to kontroluje...

Díky viditelně uváděnému příspěvku na fakturách lze totiž jednoduše odhalit, kteří výrobci příspěvek na recyklaci platí a kteří ne.

V listopadu se na tuto problematiku zaměřila i Česká obchodní inspekce, která provedla stovky kontrol u prodejců a distributorů. Odhalila vysoký počet subjektů, kteří tento zákonný požadavek nesplnily. Inspekce tak udělovala pokuty. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě ČOI

Co dále vědět o tzv. viditelném příspěvku - proč to bylo zákonem zavedeno?

#1 Zamezení tzv. free ridingu, tedy nekalé praktiky, při které se někteří výrobci či dovozci vyhýbají placení povinných příspěvků na recyklaci za prodaná elektrozařízení do kolektivních systémů.

Ekolamp za vás aktivně vyhledává ty, kteří se dopouštějí těchto nekalých praktik.

#2 Zprůhlednění systému pro spotřebitele, který si dle výše příspěvku uvědomí hodnotu a nákladnost ekologické recyklace výrobku.

Ukazujeme spotřebiteli společně tuto hodnotu.

#3 Výrazné zjednodušení kontroly, zda nedochází k cenové diskriminaci malých a středních výrobců. Výrobci v jednom kolektivním systému musí mít stejnou výši příspěvku na recyklaci.

Slevy jsou zakázány směrnicí EU.

O jaký zákon se jedná?

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, § 73 odst. 1 říká, že výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

detail