Výrobci a dovozci

Zákon o odpadech užívá pouze pojem „výrobce“, který v sobě zahrnuje jak výrobce, tak i dovozce osvětlovacího zařízení, který jako první tyto výrobky prodává na území České republiky.

Definice výrobce dle Zákona o odpadech:

Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje (včetně použití prostředků komunikace na dálku):

  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
  2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo
  3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh.

Účastníci kolektivního systému EKOLAMP

Výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení se stávají účastníky kolektivního systému EKOLAMP podpisem Smlouvy o účasti v kolektivním systému.

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail