Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Úvodní slovo jednatelů

Vážení čtenáři,

uplynul další rok a my máme opět příležitost shrnout to nejdůležitější v úvodu Výroční zprávy za rok 2014, kterou právě držíte v rukou.

Rok 2014 se vyznačoval především nutností přizpůsobit se nové právní úpravě vyvolané novým občanským zákoníkem či v závěru roku novelou zákona o odpadech. Byli jsme však dobře připraveni, takže již od ledna 2014 fungoval EKOLAMP v souladu s novými předpisy, resp. se v posledním čtvrtletí přizpůsoboval změně odpadové legislativy – např. vyvstala potřeba zřídit místo zpětného odběru v každé obci nebo městské části nad 2 000 obyvatel.

V ostatních aspektech bohužel nová odpadová legislativa zklamala a nikam se neposunula. I z těchto důvodů čelil EKOLAMP během roku 2014 v zásadě nekalé konkurenci, kterou však český právní řád na poli zpětného odběru elektroodpadů připouští. Ačkoliv je základní myšlenkou zpětného odběru ekologie, čisté životní prostředí a zvýšená surovinová soběstačnost České republiky, najde se v oboru zpětného odběru mnoho firem, které řeší jen a pouze minimální cenu za svoz a zpracování elektroodpadu. Přičemž vůbec nedomýšlí následky takového uvažování ani se nepozastaví nad tím, že celorepublikový systém zpětného odběru elektrozařízení z domácností pomocí tisíců sběrných míst a složité logistiky je poměrně sofistikovaná záležitost vázající na sebe nemalé náklady.

EKOLAMP proto i v roce 2014 usiloval v rámci přípravy novely zákona o odpadech o dosažení lepší výchozí pozice pro takové subjekty na poli zpětného odběru, kterým jde opravdu o nějakou faktickou činnost, ne jen o předstírání a vybírání recyklačních příspěvků. Poměrně jednoduše by šly nastavit základní parametry jako minimální cíle sběru, hustota sběrné sítě, minimální požadavky na kvalitu svozu a zpracování apod. Pak by šlo snáze porovnat, za jakou cenu lze při splnění všech základních požadavků zpětný odběr elektrozařízení opravdu provozovat. Bohužel, česká vládní garnitura evidentně nemá zájem na transparentním prostředí a neustále odsouvá zavedení jednoznačných pravidel.

I v této nejasné situaci pokračoval EKOLAMP zejména v navyšování sběrné sítě pro vysloužilá osvětlovací zařízení, kdy za jediný rok došlo k nárůstu o necelých 400 nových míst zpětného odběru, přičemž celkové číslo tím dosáhlo krásných 4 500 sběrných míst. K tomu je potřeba přičíst dalších zhruba 2 000 obcí, které jsou sváženy v rámci mobilních sběrů. S ohledem na komoditu, kterou EKOLAMP sbírá a recykluje, je to velmi solidní výsledek a v dané skupině elektrozařízení prozatím nedostižný pro jakýkoliv další kolektivní systém.

V ostatních aspektech se projevilo čekání na novou odpadovou legislativu, která jasně určí podmínky fungování kolektivních systémů. Proto ani EKOLAMP nepodnikal žádné strategické kroky a neměnil nijak podstatu svého fungování. Naším cílem je stále dlouhodobá udržitelnost systému zpětného odběru osvětlovacích zařízení s dostatečnými finančními prostředky na pokrytí budoucích nákladů i v případě nenadálých změn na trhu osvětlovacích zařízení, které se dají očekávat.

Věříme, že v roce 2015 se mnohé vyjasní a EKOLAMP se bude moci posunout do další fáze svého fungování a i nadále poskytovat kvalitní služby výrobcům osvětlovacích zařízení.

Dne 15. 4. 2015

Ing. Alexandr Hanousek, jednatel          Ing. Oliver Čelko, jednatel

detail