FAQ - Zařazování výrobků

Důležité informace

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny. Ačkoliv Ekolamp vyvíjí veškeré možné úsilí, aby poskytoval vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze doporučení Ekolampu týkající se zařazení elektrozařízení považovat pouze za nezávazná.

Jestliže si v konkrétním případě nejste jisti zařazením elektrozařízení do jedné ze skupin, doporučujeme se obracet na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) či na European WEEE Registers Network (EWRN) na níže uvedených kontaktech.

Jestliže trváte na zodpovězení Vašeho dotazu přímo Ekolampem, prosíme o zaslání co možná největšího množství informací o příslušném výrobku (technický list či jiná dokumentace, fotografie apod.). Váš dotaz bude vyhodnocen a v případě pochybností postoupen MŽP.

Kontakty

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na obchodní oddělení EKOLAMP: Petr Číhal, tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz.

 


Časté dotazy na konkrétní případy

EKOLAMP úzce spolupracuje s MŽP při zařazování sporných výrobků, aby svým účastníkům mohl poskytnout co nejpřesnější informace. Níže najdete přehled výrobků, na které se nás často ptáte. Tento přehled bude dle potřeby doplňován.

Svítidlo – kovová objímka prodávaná bez světelného zdroje, tzv. bodovka

Info z MŽP: Svítidla prodávaná spotřebiteli MŽP považuje za elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech, a to i v případě, pokud nejsou vybavena trafem a zdrojem světla. Výrobce je tak povinen odvádět za ně recyklační příspěvek kolektivnímu systému. Pouze v případě, kdy je určitý výrobek dodáván jako komponent výrobci, který z něj vytvoří finální výrobek, bude hradit recyklační příspěvek za elektrozařízení až tento výrobce.

Bazarová elektrozařízení

Info z MŽP: V případě prodeje bazarových elektrozařízení dochází k opětovnému použití elektrozařízení, která již byla uvedena na trh výrobcem a nejsou na trh při jejich dalším prodeji uváděna znovu. K bazarovým elektrozařízením se tedy neváže povinnost k uhrazení recyklačního příspěvku. Problematické u tohoto druhu výrobků, které jsou prodávány v bazarech, může být prokázání toho, že za daný výrobek původní výrobce při prvním uvedení na trh odvedl recyklační příspěvek. Pokud ne, měl by být aplikován § 37j odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého nese odpovědnost za plnění elektroodpadových povinností (včetně platby případných recyklačních příspěvků) prodejce – tj. v tomto případě bazarový prodejce.

Repasovaná elektrozařízení

Info z MŽP: Repasovaná elektrozařízení jsou opravená elektrozařízení, která se stala odpadem a až následně prošla přípravou k opětovnému použití. V případě prodeje repasovaných elektrozařízení se tak jedná o nové uvedení elektrozařízení na trh a za repasovaná elektrozařízení by měl být uhrazen recyklační příspěvek. V souvislosti s touto skutečností MŽP upozorňuje na memorandum, které pro Ekolamp vypracovalo v roce 2013, a ve kterém je shrnuto, že oprava elektrozařízení, respektive příprava k opětovnému použití, je nakládáním s odpadem a v případě striktního výkladu zákona by měl být subjekt provádějící takovou činnost držitelem souhlasu k provozování zařízení pro nakládání s odpadem dle § 14 zákona o odpadech.

LED moduly

Info z MŽP: LED moduly prodávané spotřebiteli považujeme za elektrozařízení ve smyslu dílu 8 zákona o odpadech a jejich výrobce je povinen hradit recyklační příspěvek.

Pouze v případě, kdy je výše uvedený výrobek dodáván jako komponenta dalšímu výrobci, který z něj vytváří finální výrobek, hradí recyklační příspěvek za celé elektrozařízení až konečný výrobce.

Předřadníky

Pro posouzení je klíčová skutečnost, že předřadníky jsou prodávány samostatně jako náhradní díl ke svítidlu a nikoliv jako komponenta, kterou do svítidla namontuje výrobce. Předpokládáme tedy, že je předřadník prodáván přímo konečnému uživateli za účelem, aby jej použil předpokládaným způsobem, tj. jako náhradní díl. Na základě těchto skutečností je možno uzavřít, že předřadníky mají za této situace status elektrozařízení a je tedy nutné odvádět za ně recyklační příspěvek.

Předřadníky by bylo možné posoudit jako komponentu v případě, kdy by byly určeny k dalšímu zpracování výrobcem, a nemohly by tedy být považovány za finální výrobky určené koncovému zákazníkovi. V takovém případě by se tedy nejednalo o elektrozařízení a nemusel by za ně být odváděn recyklační příspěvek.

Germicidní zářivky

Info z MŽP: Zcela jednoznačně se jedná o elektrozařízení a dle Přílohy 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi se jedná o skupinu elektrozařízení 3 (světelné zdroje).
Na základě výše uvedeného je výrobce povinen odvádět recyklační poplatek.

Velkoplošné LED obrazovky

- venkovní, vnitřní
- skládají se z LED modulů
- nejedná se o LED televize, nemají display

Info z MŽP: velkoplošné LED diodové moduly lze v závislosti na rozměrech zařadit do skupiny elektrozařízení 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm nebo 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Zavřít
detail