Zákon a zařazování výrobků

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Od 1. 1. 2021 platí v České republice nový zákon o výrobcích s ukončenou životností.
Vzhledem k rozsáhlosti a komplexnosti tohoto zákona EKOLAMP zpracoval praktického průvodce, jehož cílem je jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětlit nejdůležitější části tohoto nového zákona.

Vybraná důležitá témata z nového zákona o výrobcích s ukončenou životností (PDF brožura ke stažení)

Zařazování výrobků

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny. Ačkoliv Ekolamp vyvíjí veškeré možné úsilí, aby poskytoval vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze doporučení Ekolampu týkající se zařazení elektrozařízení považovat pouze za nezávazná.

Při rozhodování Vám mohou pomoci tyto nástroje:

Další informace najdete také v brožuře:

Jestliže trváte na zodpovězení Vašeho dotazu přímo Ekolampem, prosíme o zaslání co možná největšího množství informací o příslušném výrobku (technický list či jiná dokumentace, fotografie apod.). Váš dotaz bude vyhodnocen a v případě pochybností postoupen MŽP.

Povinnost uvádět viditelný příspěvek na recyklaci (od 1.1.2021)

Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být informován o výši příspěvku na recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému. Tato informace musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí DPH). Příspěvek na recyklaci již nebude možné skrývat do ceny výrobku (do 31.12.2020). Výše uváděného příspěvku na recyklaci musí být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento příspěvek samovolně navyšovat.

Na dokladech je potřeba uvádět termín příspěvek na recyklaci, který je jediný správný. Jedná se totiž opravdu o příspěvek jednotlivých účastníků, nikoliv o daň, nebo jiný typ platby.

Více informací naleznete v metodickém návodu MŽP pro oddělené uvádění nákladů

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (§ 73)

Audity účastníků

EKOLAMP provádí audity účastníků na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností, aby ověřil a zkontroloval, kolik elektrozařízení uvádějí jednotliví účastníci na trh.

Informační leták k auditům

Podrobné informace o auditech naleznete v dokumentu Audity účastníků kolektivního systému EKOLAMP


Na základě žádosti a vypracovaného projektu byl EKOLAMP 5. září 2018 Ministerstvem životního prostředí zapsán do seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 – Světelné zdroje
  • Skupina 4 – Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b – solární panely
  • Skupina 5 – Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Podrobné informace (PDF dokument)


Kontakty

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na oddělení obchodu a kontaktu s klienty EKOLAMP: tel.: 731 146 731, 731 134 789, e-mail: obchod@ekolamp.cz, klient@ekolamp.cz

 


LED pásek

LED pásky jsou považovány za elektrozařízení a výrobce je povinen odvádět za ně recyklační příspěvek. Bližší informace k problematice LED pásků najdete v letáku Jak je to se zařazováním LED pásku a jeho příspěvkem na recyklaci? (aktualizace září 2021)

Zavřít
detail