FAQ - Zařazování výrobků

Důležité informace

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny. Ačkoliv Ekolamp vyvíjí veškeré možné úsilí, aby poskytoval vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze doporučení Ekolampu týkající se zařazení elektrozařízení považovat pouze za nezávazná.

Jestliže si v konkrétním případě nejste jisti zařazením elektrozařízení do jedné ze skupin, doporučujeme se obracet na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) či na European WEEE Registers Network (EWRN) na níže uvedených kontaktech.

Jestliže trváte na zodpovězení Vašeho dotazu přímo Ekolampem, prosíme o zaslání co možná největšího množství informací o příslušném výrobku (technický list či jiná dokumentace, fotografie apod.). Váš dotaz bude vyhodnocen a v případě pochybností postoupen MŽP.

Kontakty

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na obchodní oddělení EKOLAMP: Petr Číhal, tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz.

 


Časté dotazy na konkrétní případy

EKOLAMP úzce spolupracuje s MŽP při zařazování sporných výrobků, aby svým účastníkům mohl poskytnout co nejpřesnější informace. Níže najdete přehled výrobků, na které se nás často ptáte. Tento přehled bude dle potřeby doplňován.

Svítidlo – kovová objímka prodávaná bez světelného zdroje, tzv. bodovka

Info z MŽP: Svítidla prodávaná spotřebiteli MŽP považuje za elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech, a to i v případě, pokud nejsou vybavena trafem a zdrojem světla. Výrobce je tak povinen odvádět za ně recyklační příspěvek kolektivnímu systému. Pouze v případě, kdy je určitý výrobek dodáván jako komponent výrobci, který z něj vytvoří finální výrobek, bude hradit recyklační příspěvek za elektrozařízení až tento výrobce.

Bazarová elektrozařízení

Info z MŽP: V případě prodeje bazarových elektrozařízení dochází k opětovnému použití elektrozařízení, která již byla uvedena na trh výrobcem a nejsou na trh při jejich dalším prodeji uváděna znovu. K bazarovým elektrozařízením se tedy neváže povinnost k uhrazení recyklačního příspěvku. Problematické u tohoto druhu výrobků, které jsou prodávány v bazarech, může být prokázání toho, že za daný výrobek původní výrobce při prvním uvedení na trh odvedl recyklační příspěvek. Pokud ne, měl by být aplikován § 37j odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého nese odpovědnost za plnění elektroodpadových povinností (včetně platby případných recyklačních příspěvků) prodejce – tj. v tomto případě bazarový prodejce.

Repasovaná elektrozařízení

Info z MŽP: Repasovaná elektrozařízení jsou opravená elektrozařízení, která se stala odpadem a až následně prošla přípravou k opětovnému použití. V případě prodeje repasovaných elektrozařízení se tak jedná o nové uvedení elektrozařízení na trh a za repasovaná elektrozařízení by měl být uhrazen recyklační příspěvek. V souvislosti s touto skutečností MŽP upozorňuje na memorandum, které pro Ekolamp vypracovalo v roce 2013, a ve kterém je shrnuto, že oprava elektrozařízení, respektive příprava k opětovnému použití, je nakládáním s odpadem a v případě striktního výkladu zákona by měl být subjekt provádějící takovou činnost držitelem souhlasu k provozování zařízení pro nakládání s odpadem dle § 14 zákona o odpadech.

LED moduly

Info z MŽP: LED moduly prodávané spotřebiteli považujeme za elektrozařízení ve smyslu dílu 8 zákona o odpadech a jejich výrobce je povinen hradit recyklační příspěvek. Pouze v případě, kdy je výše uvedený výrobek dodáván jako komponenta dalšímu výrobci, který z něj vytváří finální výrobek, hradí recyklační příspěvek za celé elektrozařízení až konečný výrobce.

Zavřít

Důležité oznámení

Informace k fungování kolektivního systému EKOLAMP v průběhu nouzového stavu a doby platnosti vládních opatření k omezení šíření koronaviru

  1. Svozy elektroodpadu přes kolektivní systém EKOLAMP fungují beze změn, stejně tak i následná recyklace. Sběrná místa tak mohou objednávat odvozy elektroodpadu bez omezení.
  2. V případě potřeby se můžete obrátit na příslušné zaměstnance EKOLAMPu i na regionální zástupce. Všechny potřebné kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách. S ohledem na to, že většina zaměstnanců pracuje z domova, může být reakční doba o něco delší než obvykle.
  3. Centrální pevná linka do EKOLAMPu - 277 775 111 - je obsluhována v pracovní dny přibližně od 9:00 do 17:00 hod. V případě, že někdo aktuálně nezvedne sluchátko, ozýváme se standardně v nejkratší možné době zpět.
  4. Upozorňujeme, že nemáme k dispozici údaje o dočasně uzavřených sběrných místech, a proto tyto změny nejsou zaneseny ani do naší mapy sběrných míst. Pro ověření dostupnosti konkrétního sběrného místa prosím kontaktujte jeho provozovatele.
detail