Refundace (vrácení příspěvku na recyklaci)

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.

Dokumenty pro refundaci příspěvku:

V případě, že žádáte o vrácení příspěvku za elektrozařízení uvedená na trh kdykoliv během roku 2021, využijte prosím tyto podklady:

V případě, že žádáte o vrácení příspěvku za elektrozařízení uvedená na trh do 31.7.2021, můžete využít i tyto podklady:


detail