Jak se stát účastníkem

Máte-li zájem o účast v kolektivním systému, stáhněte si a vyplňte:

Formulář: Identifikace výrobce elektrozařízení (platný od 1.1.2019)

Vyplněný dokument zašlete na adresu sídla společnosti EKOLAMP.

Následně s Vámi EKOLAMP uzavře smlouvu o účasti v kolektivním systému a na Ministerstvo životního prostředí podá návrh na zápis do Seznamu výrobců.

Po obdržení Rozhodnutí o zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení s přiděleným evidenčním číslem výrobce Vám bude zasláno Osvědčení o zapojení do kolektivního systému a kopie rozhodnutí MŽP. Tyto dokumenty můžete využít při komunikaci s orgány státní správy a vašimi odběrateli.

Posledním krokem je Vaše registrace do Informačním systému EKOLAMP.

Pokud Vám není v uvedeném postupu cokoliv jasné nebo máte další otázky, obraťte se na naše obchodní oddělení.

Zavřít
detail