Financování - příspěvek na recyklaci

Příspěvek na recyklaci

Financování systému sběru, svozu a zpracování je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci.

Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních elektrozařízení. Výše příspěvku na recyklaci odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých skupin elektrozařízení na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů elektrozařízení, která uvedou na trh.

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1. 8. 2021):

Skupina elektrozařízení Specifikace Výše příspěvku na recyklaci
3 - světelné zdroje Světelné zdroje bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč/ks + DPH
3 - světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů 2,50 Kč/ks + DPH
3 - světelné zdroje Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) 0,30 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 9,50 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízemí Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízení Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč/ks + DPH

Bližší informace: Výše příspěvků na recyklaci od 1. 8. 2021 (PDF dokument)

Výše příspěvků na recyklaci platná do 31. 7. 2021 (PDF dokument)


Refundace

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.

Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete zde.

Zavřít
detail