Financování - příspěvek na recyklaci

Příspěvek na recyklaci

Financování systému sběru, svozu a zpracování je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci.

Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních elektrozařízení. Výše příspěvku na recyklaci odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých skupin elektrozařízení na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů elektrozařízení, která uvedou na trh.

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1. 1. 2019):

Světelné zdroje: 2,50 Kč/ks + DPH

Velká elektrozařízení: 7,50 Kč/ks + DPH

Malá elektrozařízení: 4,00 Kč/ks + DPH


Bližší informace: Výše příspěvků na recyklaci od 1.1.2019 (PDF dokument)

(Výše příspěvku na recyklaci do 31.12.2018: Světelné zdroje - 2,50 Kč/ks + DPH, Svítidla - 8,40 Kč/ks + DPH)

Refundace

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.

Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete zde.

Zavřít
detail