Financování

Příspěvek na recyklaci

Financování systému sběru, svozu a zpracování je zajištěno prostřednictvím tzv. příspěvku na recyklaci.

Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají na sběr, svoz a zpracování nefunkčních osvětlovacích zařízení. Výše příspěvku na recyklaci odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel na území České republiky. Účastníci přispívají do kolektivního systému podle počtu kusů osvětlovacích zařízení, která uvedou na trh.

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1. 1. 2014):

Světelné zdroje: 2,50 Kč/ks + DPH
(podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.- pouze zdroje s LED diodami)

Svítidla: 8,40 Kč/ks + DPH
(podskupina 5.1., 5.6. vyjma zdrojů s LED diodami)

Refundace

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral osvětlovací zařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz osvětlovacího zařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.

Postup při refundaci pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP i pro třetí osoby upravuje Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o vrácení recyklačních příspěvku, kterou včetně Žádosti a dalších potřebných dokumentů naleznete zde.

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail