STÁT SE ČLENEM

DPH u příspěvků na recyklaci

K příspěvkům na recyklaci je vždy připočítána základní sazba DPH dle platných právních předpisů. Ekolamp je plátcem DPH, a jsme tak povinni ho účtovat.

21 % výše DPH

Pro zpětný odběr elektrozařízení neplatí žádné speciální výjimky. Sazba je ve výši 21 %.

Daňový doklad

Zákonná DPH je následně vyjádřena na vystavených daňových dokladech ve vztahu k výši plnění fakturovaného na daňovém dokladu jako celku (tzn. v součtu za všechny recyklační příspěvky uvedené na daném daňovém dokladu).

Zákonná daň
odvozená
od výše
příspěvku
na recyklaci

Otázky a odpovědi

Je DPH uvedeno
v sazebníku?

Není. V sazebníku je výše recyklačních příspěvků uvedena bez DPH.

Vystavíte mi daňový
doklad?

Ano. EKOLAMP vystavuje řádné daňové doklady v návaznosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění definované ve Všeobecných podmínkách účasti v kolektivním systému EKOLAMP.

Jaká je lhůta
zdanitelného plnění?

Je navázaná na termíny dodávání pravidelných hlášení výrobcem elektrozařízení či jeho pověřeným zástupcem (měsíčně, čtvrtletně, v případě menších objemů po dosažení akumulované hodnoty stanovené ve Všeobecných podmínkách účasti).
Vše najdete zde.

Kde je místo
plnění?

Služba je poskytována výhradně na území České republiky subjektům (výrobcům či pověřeným zástupcům) registrovaným v České republice.

Nevíte si rady?

Rádi vám pomůžeme, obraťte se na obchodní oddělení:
Email: slaba@ekolamp.cz nebo zavolejte na +420 731 134 789.

detail