Životní cyklus zářivky

Úsporné světelné zdroje a další elektrozařízení se již staly nedílnou součástí našich domovů. Když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxických látek o okolního prostředí.

Elektrozařízení mohou obsahovat celou řadu nebezpečných látek, např. rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty, bromované zpomalovače hoření, chrom, kobalt apod. Tyto látky mohou poškodit jak životní prostředí, tak i lidské zdraví. Proto, když elektrozařízení doslouží, je potřeba odnést ho na místo zpětného odběru.

 

 

Zavřít
detail