Svoz a recyklace

EKOLAMP zajišťuje zpětný odběr z více než 4400 stacionárních sběrných míst a přes 3000 obcí pokrývá mobilním svozem. Elektrozařízení jsou na sběrných místech shromažďována v různých typech vhodných sběrných nádob, které jsou po naplnění odváženy na tzv. konsolidační místa a odtud nakonec putují k recyklaci u odborných zpracovatelů.

Recyklace - světelné zdroje:

Recyklace světelných zdrojů se provádí na zpracovatelské lince, která splňuje všechny požadované standardy. Světelný zdroj prochází soustavou drtičů a mlýnů, ze kterých je materiál odváděn do sekce sít a separátorů, odkud již vycházejí jednotlivé vytříděné materiálové složky. Rtuť je chemicky stabilizována.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: železné kovy, neželezné kovy, kovová rtuť, sklo.

Recyklační společnosti dosahují u světelných zdrojů každoročně míry materiálového využití více než 90 %. (Zákonná kvóta je 80 %).

Recyklace - malá a velká elektrozařízení:

Důvodem pro recyklaci elektrozařízení je především obsah druhotných surovin. Elektrozařízení se zpracovávají samostatně, podle typu jsou recyklována na poloautomatických recyklačních linkách nebo prochází ruční demontáží. Využitelné materiály jsou následně dotříděny a dočištěny dle požadavků koncových odběratelů. Odpadní materiály jsou předávány odpovědným osobám k likvidaci.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: Železné kovy, neželezné kovy, sklo, plasty

Recyklační společnosti u elektrozařízení dosahují míry materiálového využití přes 90%. (Zákonná kvóta je 70 %.)

Zavřít
detail