Svoz a recyklace

EKOLAMP zajišťuje zpětný odběr z více než 4000 stacionárních sběrných míst a téměř 3000 obcí pokrývá mobilním svozem. Světelné zdroje nebo průmyslová svítidla jsou na sběrných místech shromažďovány v kovových kontejnerech či kartonových krabicích, které jsou po naplnění odváženy na tzv. konsolidační místa a odtud nakonec putují k recyklaci u odborných zpracovatelů.

Recyklace - světelné zdroje:

Recyklace světelných zdrojů se provádí na zpracovatelské lince, která splňuje všechny požadované standardy. Světelný zdroj prochází soustavou drtičů a mlýnů, ze kterých je materiál odváděn do sekce sít a separátorů, odkud již vycházejí jednotlivé vytříděné materiálové složky.

Rtutí kontaminovaný pevný odpad (směs luminoforu a podsítného podílu skla, koncové sklo z patic, hořáky výbojek, kontaminované sklo, kontaminovaný korund nebo písek) je zneškodněn termickým způsobem v elektrické rotační peci. Rtuť a další těkavé škodliviny jsou převedeny do plynné formy a odstraněny z odpadu. Přítomné organické látky se rozkládají oxidací za vysoké teploty v dopalovací komoře. Zbytky rtuti se zachytí na adsorbérech, naplněných speciálně upraveným aktivním uhlím. Z odplynů termického procesu se ochlazením získává kovová rtuť.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: železné kovy, neželezné kovy, kovová rtuť, sklo

Recyklační společnosti dosahují u světelných zdrojů průměrní míru materiálového využití více než 95 %. (Zákonná kvóta je 80 %).

Smluvní partneři Ekolampu: Recyklace Ekovuk a.s. Příbram

Recyklace - průmyslová svítidla:

Důvodem pro recyklaci průmyslových svítidel je obsah druhotných surovin. Průmyslová svítidla se zpracovávají samostatně, podle typu jsou recyklována na poloautomatických recyklačních linkách nebo prochází ruční demontáží. Využitelné materiály jsou následně dotříděny a dočištěny dle požadavků koncových odběratelů. Odpadní materiály jsou předávány odpovědným osobám k likvidaci.

Materiály získané z recyklace k dalšímu využití: Železné kovy, neželezné kovy, sklo, plasty

Svítidla obsahují v průměru 44 % kovů, 2 % skla, 37 % plastů, které lze dále využít. Recyklační společnosti tak u průmyslových svítidel dosahují 83% míry materiálového využití. (Zákonná kvóta je 70 %.)

Smluvní partneři Ekolampu:

  • Recyklace Ekovuk a.s. Příbram
  • MHM EKO s.r.o. Zábřeh
  • Ekopart s.r.o. Vamberk
  • Steelmet s.r.o. Staré Město
Zavřít
detail