Informování

Smluvní provozovatelé sběrných míst Ekolampu mají možnost získat v rámci motivačního programu finanční odměnu za zveřejnění informace určené pro konečné uživatele o způsobu zpětného odběru elektrozařízení v tištěné (článek, inzerce) nebo elektronické (článek, inzerce, banner) podobě.

Vzory článků, bannerů a inzerce jsou k dispozici zde.

Zavřít
detail