Změny od 1. 1. 2019

Změny v legislativě

Od 1. ledna 2019 budou v České republice aplikovány změny související s úpravou struktury skupin elektrozařízení:

  • původních deset skupin se přerozděluje a nově vzniká skupin šest
  • do systému zpětného odběru budou zahrnuta i svítidla z domácností

Na základě žádosti a vypracovaného projektu byl EKOLAMP 5. září 2018 Ministerstvem životního prostředí zapsán do seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 – Světelné zdroje
  • Skupina 4 – Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b – solární panely
  • Skupina 5 – Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Podrobné informace (PDF dokument)

Změny ve vykazování

S výše uvedenými změnami souvisejí i úpravy vykazování elektrozařízení uváděných na trh. Výrobci a dovozci tak budou nově svítidla (včetně svítidel určených pro domácnosti) zařazovat do dvou nových skupin podle velikosti. Pokud kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, jedná se o velké elektrozařízení a v případě, že žádný z rozměrů nepřesahuje 50 cm, bude svítidlo zařazeno do skupiny malých elektrozařízení.

U vykazování světelných zdrojů dojde ke změnám číselného označení (ze skupiny 5 se stává skupina 3) a k drobnému přerozdělení v rámci podskupin. I nadále budou účastníci vykazovat množství světelných zdrojů uvedená na trh v jednotlivých podskupinách:

3.1 Přímé (trubicové) zářivky
3.2 Kompaktní zářivky
3.3 Zářivky
3.4 Vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek
a halogenidových výbojek
3.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
3.6 LED žárovky a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami (světelné zdroje)
3.7 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené


Výše příspěvků na recyklaci od 1.1.2019 (PDF dokument)

Vzor nového měsíčního výkazu o množství elektrozařízení - včetně vysvětlivek (PNG obrázek)


Zařazování výrobků

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny. Ačkoliv Ekolamp vyvíjí veškeré možné úsilí, aby poskytoval vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze doporučení Ekolampu týkající se zařazení elektrozařízení považovat pouze za nezávazná.

Jestliže si v konkrétním případě nejste jisti zařazením elektrozařízení do jedné ze skupin, doporučujeme se obracet na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) či na European WEEE Registers Network (EWRN) na níže uvedených kontaktech.

Jestliže trváte na zodpovězení Vašeho dotazu přímo Ekolampem, prosíme o zaslání co možná největšího množství informací o příslušném výrobku (technický list či jiná dokumentace, fotografie apod.). Váš dotaz bude vyhodnocen a v případě pochybností postoupen MŽP.

Kontakty

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na obchodní oddělení EKOLAMP: Petr Číhal, tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz.

Zavřít
detail